Tradisjonelle knappekasser

Casio SE-S400
Casio SE-C450
Casio SE-S3000
Casio
Casio SE-C3500

Datakasser

Casio V-R100/V-R200
Casio VR-7000/V-R7100