Add more content here...

Personvernerklæring Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæringen”) forklarer hvordan Mabu AS, samler inn, bruker, lagrer, behandler og sletter Personopplysninger. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold med Mabu og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@mabu.no eller sende brev til Mabu AS, Semsbyveien 124, 3170 SEM.

Behandlingsansvarlig

Daglige leder i Mabu AS, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Daglig leder har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger som behandles

Vi samler vi inn personopplysninger i forbindelse med henvendelser til rådgivere angående våre løsninger og produkter. Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:
Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem, Servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner, reparasjoner, samt evt. oppgraderinger av produkter
Behandlingen av disse personopplysningene skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på eller måtte trenge hjelp til etter at du har kjøpt et produkt hos oss.
Brukere som henvender seg til våre rådgivere angående produkter, løsninger eller tjenester via skjemaer på nettsiden kan oppgi opplysningene nedenfor: Navn, Firma, Telefonnummer, E-post adresse, Melding

Bruk av cookies og web analyse

Mabu AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på mabu.no og z-pos.no. Dette betyr at ingen av opplysningene som blir samlet inn kan brukes til å identifisere deg som bruker. Vi bruker Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten når du åpner en nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. mabu.no og z-pos.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

Følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsider:

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Beskrivelse av disse finner du nedenfor. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk.

Navn:Utma
Kategori: Permanent
Anvendes til: Identifikasjon av unike besøkende
Lagringstid: Opptil 2 år

Navn:utmb
Kategori: Session
Anvendes til: Oppretholde og fortsette en brukers sesjon
Lagringstid: For den enkelte brukersesjonNavn: utmc
Kategori: Permanent
Anvendes til: Å avgjøre om en ny brukersesjon skal opprettes eller ikke
Lagringstid: Opptil 6 måneder

Navn:utmt
Kategori: Session
Anvendes til: Beregning av hastighet på nettsiden
Lagringstid: For den enkelte brukersesjon

Navn: utmz
Kategori: Permanent
Anvendes til: Lagring av referanse benyttet for å nå nettsiden
Lagringstid: Opptil 6 måneder

Disse cookiene og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle kundeavtaler og ut i fra en interesseavveining der vi har vurdert det slik at det er nødvendig å lagre personopplysninger for å kunne svare våre kunder på spørsmål i fremtiden.

Opplysninger

Personopplysninger hentes fra direkte kontakt med kunde, dette være seg oppmøte, telefon, post eller e-post. Disse opplysningene kan videre bli supplert med informasjon fra offentlige registret som Brønnøysund i tillegg til Visma Kredittopplysning, Visma Bizweb og Proff.no.

Nyhetsbrev

Mabu AS sender ut nyhetsbrev cirka 6-12 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Det vil også være link for å slette deg fra nyhetsbrevet i hver utsendelse.

Sikring av opplysninger / saksbehandling

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre. Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål. Mabu AS bruker Visma Mamut Enterprise som CRM or ERP system og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Det registreres ulike typer personopplysninger i CRM- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av kunde og leverandørkontakt. Det skal ikke lagres sensitive persondata.

E-post og telefon

Mabu AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle våre arbeidsoppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saks-/ordrebehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i firmaets CRM-system eller ERP-system (Visma Mamut Enterprise). Mabu AS medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon, om behandling av personopplysninger i en virksomhet, ifølge personopplysningsloven. Denne informasjonen har Mabu AS, gitt i denne erklæringen. Hvis Mabu AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke ønsker at vi skal behandle dem, kan du også be Mabu AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via post@mabu.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til personopplysninger om deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Utlevering av personopplysninger til andre

Mabu AS gir ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen. Mabu AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med norske lover, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endringer i erklæringen

Mabu AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Mabu AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Sist oppdatert : 22.06.2018